Rünosofi #1: Futhark

Rünosofi serisinin ilk yazısı olan Futhark yazısında sizlere Rünosofi’nin temellerini, Futhark’ın ortaya çıkışını, tarihi ve mitolojik sürecini anlatacağım. Rünosofi, rünlerle büyüsel olarak uğraşmak yerine, rünleri sembolik veya direkt olarak insanın kendi gelişiminde kullanması yoluna ve bunun anlatımına denir. Bu gelişim pekala Majikal gelişim olabilir ki Antik Dünyayı saymazsak, Rünosofi majikal gelişim üzerine kurulmuş bir yapıdadır.

Rünosofi ve Rünoloji’nin Farkı

Rünosofi’nin Rünloji’den farkını söyleyerek yazıya başlamak en iyisi olacaktır. Rünoloji, isminden de anlaşılacağı üzere bir bilimdir. Rünik alfabeleri inceler, onların yapısını anlamaya çalışır. Tarihleri hakkında bulgular eşliğinde çıkarımlar ve yorumlarda bulunur ve bunları akademik bir disiplin çerçevesinde kaydeder.
Rünoloji, mitolojik anlamları sadece yerel halkın rünleri ne amaçla kullandığını anlayabilmek için dikkate alır. Bunun dışında mitolojik anlatımı bünyesinde içermez. Tarih, Antropoloji, Sosyoloji, Arkeoloji, Dilbilim gibi alanlardan yardım alır, onlarla ortak çalışır. Büyük bir bilim alanı değildir.

Rünosofi ise kendi içerisinde Rünoloji’yi barındırır. Ancak onunla sınırlı kalmadan Mitolojik anlatımlara, yerel halkın inançlarına, riteüllerine önem verir. Onların arkasında sakladığı derin veya sembolik anlamları anlamaya çalışır. Ortaya koyduğu anlamla birlikte rünlerin kullanımıyla bir yol çizer ve bu yolu kendi manevi/ruhani gelişim için kullanır, kullandığı araçlardan biri haline getirir. Metafiziği işin içine katar ve çıkarımlarını sadece Rünoloji değil, çeşitli okült bilgiler ve mitolojiyi de kullanarak yapar.

Futhark

Rünosofi ve Rünoloji arasında ki genel farklar bunlardır. Bu sayede Rünosofi’yi de açıklamış bulunduk ayrıca. Yavaştan Futhark’a geçecek olursak. Futhark, Rünik Alfabenin ismidir. İlk 5 harfinin sesleriyle oluşturulmuş bir kelimedir. Bunlar sırasıyla; Fehu, Uthark, Thurisaz, Ansuz, Reido, Kenaz dır. Alfabenin sıralanışı arkeolojik buluntular ve bunların dilbilim ve tarihle birlikte yorumlanması ile birlikte olmuştur. Futhark alfabesindeki harflerin isimlerinin denk geldiği anlamlar ve bu harflerin her biri için yazılmış olan rünik şiirler, Rünosofi’nin temelini oluşturur. Bu şiirlerle birlikte Nordik mitoloji ve yazılmış olan yazıtlar(Eddalar, Sagalar gibi) birlikte derlenerek ortaya harfleri sembolik olarak geldikleri anlam ortaya çıkar.

Futhark’ın Genel Kullanım alanları

Bu anlamlar neticesinde üç şey yapılabilir. Bunlardan ilki rünik kehanettir. Günümüzde belirli bir çokluğa ve çokluk içinde bulunan nesnelerin her birinin anlama gelmesi demek zaten o şeyin bir kehanet aracı gibi kullanılmasına sebep verse de Rünlerle yapılan kehanet, Nordik şamanizme/paganizme kadar dayanır. Bunlardan ikincisi büyü olacaktır. Çünkü Rünosofi ile birlikte ve maji ve okültizmin yardımıyla sembollerin gücünü bilmekteyiz. Bu sembolleri enerjiyle çekmek demek onları anlamları neticesinde kullanabilmek demektir. Anlamlarının bazıları büyüsel yani kişinin kendi çıkarına hizmet edebilecek şeyler olduğundan büyü çalışmaları çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Son olarak ise Rünosofi ile birlikte rünlerin bu anlamları ve sembolik olarak yansıttıkları ile majikal çalışmalar yapmak mümkündür. Rünosofi’yi tam olarak ele alındığında Majikal bir insiyasyon sürecini tasarlamak ve onda pratisyen olarak ilerlemek mümkün hale gelir.

Rünlerden Enerji Çekip Kullanmak

Bu kullanım yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Bunların ilki rünün direkt enerjisini çekmektir. Bunun için titretme yöntemi uygulanır. Titretme işlemi Rünün doğru telaffuzuna uyguna ve olabildiğince aksan verilerek titrek bir sesle söylenir. Genellikle rünün katsayısınca titretilmesi uygun görülür. Bu sayede Numerolojik olarak çalışma bir değer kazanır. Enerji daha stabil olur. Bu katsayı rünün alfabedeki yerine göre belirlenir. Mesela Futhark alfabesinde Thurisaz rünü üçüncü sırada yer alır. Bu sebeple Thurisaz rünü üç veya üçün katlarınca (6, 9, 12…) titretilir. Bir yandan rün imajine edilebilir. İmajine edilirken rünün rengine uygun bir imajinasyon sergilemek iyi olacaktır. Bu enerji çekme işleminde rün stadhaları uygulanabilir. Rüne uygun tütsüler yakılıp, yağlar sürülüp, doğal taşlar yakılabilir.

Bindrune Yöntemi ile Rünlerin Kullanılması

İkinci bir yöntem ise Talismanik bir yöntem olan Bindrune yöntemidir. Bu yöntemde kişi amacı doğrultusunda iki veya daha fazla rünü seçer ve doğal bir nesne üzerinde bunları birleştirerek çizer. Bu nesne genellikle kağıt veya odun olacaktır. Ancak eski dönemlerde metal ve taşa da bunlar uygulanırdı. Metallere uyguladığınızda enerjisi daha kalıcı olur ve takı olarak taşıyabilirsiniz. Bu rünleri çizerek kağıtta birleştirdikten sonra (bunun için bindrune örneklerine bakabilirsiniz) her bir rün katsayısınca titretilir.

Bu esnada enerji kanalı da açılabilir. Ne kadar çok titretilirse Bindrune enerjisi o kadar uzun süre duracak ve o kadar etkili olacaktır. Ancak belirli bir zaman sonra enerji yavaş yavaş dağılır veya çeşitli etmenlerce soğurulur. Bu noktada enerji farkındalığınızın yüksek olması gereklidir. Bu sayede enerjisinin bitip bitmediğini algılayabilirsiniz. Farkındalığınız olmasa bile rünün enerjisinin bittiğini tahmin edebilir veya hissedebilirsiniz. Bu noktadan sonra ister yeniden şarj edin, ister yakın ve küllerini çöpe atın, sokağa atın, denize bırakın veya gömün. Burası size kalmış.

Galdr Söylenerek Rünlerin Kullanılması

Rünlerin üçüncü kullanım yöntemi Galdr yöntemidir. Futhark’a uygun galdrlar seçilir ve rünün imajinasyonuyla birlikte ritmik bir şekilde söylenir. Her bir söylemden sonra rün şiirleri söylenebilir veya niyet için affirmasyon yapılabilir. Bir yerden sonra hızlı tekrarlarla ve ritimle galdr söylenerek kişi transa geçer ve rünün etkilerinde çalışmalar yapar. Bu yapılan çalışmalar astral tabanlı olup, Nordik 9 Dünya içerisinde de gerçekleşebilir. Şamanik bir metottur.

Galdrastafirler ve Kullanım Yöntemleri

Bundan sonraki yöntemler sadece rünün kendisi kullanılarak yapılamayacak olan metotlardır ve daha karışıktır. Bu yöntemlerden ilk anlatacağım ise Galdrastafirlerdir. Galdrastafir çeşitli rünik sembollerinde içinde bulunduğu, içerisinde Nordik sembolleri de barındıran ve gizli rün kodlarının da olabildiği sembollerdir. Bu sembollerin bir çoğu İzlandik sembollerdir. Ancak İskandinav bölgelerine ait olanları da vardır. Genellikle doğal bir cisim üzerine kazılır ve ardından aynı derecede doğal bir nesneyle çizilir. Kan en yaygın kullanılanıdır. Bir çoğu gündelik hayatla alakalıdır. Bazıları gündelik hayatla ilgili olsa da majikal amaçlar doğrultusunda da kullanılabilir ( Dehşet Kaskı gibi). Bazı Galdrstafirler de çeşitli Tanrı veya Tanrıçalar için hazırlanmıştır. Bunlar majikal anlamda gayet etkili bir şekilde kullanılabilecek olan Galdrastafirlerdir. Bunlar sayesinde Nordik Tanrı ve Tanrıçalarla çalışılabilir.

Aegishjalmur – Dehşet Kaskı Galdrastafiri

Nordik Asa ve Kılıç/Bıçak kullanılarak çeşitli Rünik formüller oluşturulabilir ve bu aletler sayesinde de çeşitli çalışmalar yapılabilir.

Rünik Yoga

Bundan sonra değinmem gereken kısım Stadhagaldr, yani Rünik Yoga olacaktır. Bir çoğunuzun Rünik Yogayı daha önce duymadığına emin olduğumdan ilk öncelikle Stadha nedir onunla başlayayım. Stadha, bir rünün şekline uygun bir vücut postürüne bürünmek demektir. Bu postürler bellidir. Algız rünün de ayakta durur ve kollarınızı iki yana açarsınız. Bunun gibi örnekler vardır. Bu hareketler vücutta çeşitli etkilere sebep olduğu gibi aynı zamanda enerji bedendeki, enerjinin akışını da değiştirir. Uygulanan rün stadhasına göre enerjiniz manipüle edilmiş olur. Rünik yoga sadece hareketler ile yapılmaz.

Aynı zamanda Rünosofi’nin genelinde etkili olan, vokal ve nefes burada da büyük öneme sahiptir. Vokal için genellikle Galdrlar kullanılır. Bu galdrlar ritmik söylenmek yerine bir nefes ritmi eşliğinde, nefes egzersizi ile senkron bir şekilde söylenir. Bu esnada transa geçilir veya enerjiyle uyumlanılır. Geçilen trans esnasında Rünik şiirlerin etkisinin altına girmekte Majikal etkiyi arttıracaktır. Stadhagaldr da gelişen bir birey Nordik Astral pratikleri daha kolay yapar ve Stadhagaldr pratiklerini, Nordik Astral pratiklere uyarlayabilir.

Rün Stadhalarının Örnekleri

Rünlerle Tefekkür

Bir diğer majikal pratik bütünü ise tefekkür üzerine kurulu olan bir metottur. Bu yöntemde kişi, pratik edeceği rünün şiirini okur ve o şiirin üzerine tefekküre geçer. Bu derin düşünme hali astral düzlemde, dokuz dünyadan herhangi bir dünyaya giderek de yapılabileceği gibi normal bir şekilde de pekala uygulanabilir. Bu tefekkür esnasında kişi ilgilendiği rünün simyasını geçirmek üzerine yoğunlaşır. O rünün bilgeliğini benliğine katar.

Rün Çemberleri

Direkt bir uygulama alanı olmasa dahi, yapacağınız pratiklerde size ekstra yardımcı olabilecek bir yöntem Rünik çember yöntemidir. Bu yöntem bir çember çizilip şarj edilerek yapılır. Bu çember genellikle rünlerden oluşur. Bazense Galdrastafirler ile birlikte bir çember oluşturulur. Özellikle Vegvisir Galdrastafiri çember için en ideal olanıdır. Kişi çemberi hazırlar ve onu enerjiyle doldurduktan sonra onun içerisinde pratiklerini yapar. Bu sayede kişi, yaptığı çalışmalardan daha verimli sonuçlar almış olur.

Temel Rünik Çember Örneği

Rünik Majikal Seremoniler

Bunlardan sonra çeşitli Majikal pratiklere değinmek istiyorum. Bu pratiklerden birisi, kişinin bir insiye törenidir. Bu insiye töreninde kişi geleneksel içkilerden bir tane seçer ve içine rünler koyar. Ardından insiyesinden geçeceği rünlerin şiirlerini, onlarla bağlantılı sözleri söyleyerek içkisini yudumlar. Bu esnada ise kişi insiyeden geçirilmiş olur.

Dokuz dünya ile çalışan Nordik Majisyenler, rünün galdrı ve stadhasıyla transa geçtikten sonra akıllarına rün şiirlerini getirir ve astral tabanlı bir çalışma olarak çalıştıkları rünün sembolize ettiği dünyaya giderler ve oranın simyasını geçirirlerdi. Nordik Şamanlar bu dünyalar içinde hareket eder ve çeşitli varlıklarla, ruhlarla konuşur ve bilgelik edinirdi. Kimi zaman buralarda bulunan varlıkları veya bu yerlerin kendi gücünü dünyevi amaçlar içinde kullandıkları olurdu

Rünlerle Alakalı Diğer İnce Bilgiler

Rünlerle çalışacak bir kişinin dikkat etmesi gereken diğer şeyleri de buraya belirteceğim ancak onların detaylarına yazının gereğinden fazla uzamaması için girmeyeceğim. Futhark’ın kendine özgü bir numerolojisi vardır ve bu numeroloji çeşitli pratiklerde kullanılır. Her bir rengin bir anlamı vardır ve bu renkler çeşitli pratiklerde kullanılır. Nordik elementler klasik elementlerden faklıdır, bunlar; Buz, Ateş, Su, Hava ve Topraktır. Bu elementlerin farklı anlatımları bulunsa da Futharkın Majikal kullanımı için bu 5 element esastır.

Son Olarak

Rünosofi içerisinde rünlerin anlamları insan ruhunun tamamlanması yolunda gelişir. Bu nedenle kişinin ruhu özüdür ve rünlere kendi ruhunu sunar. Bu sunumla birlikte ruhu rünlerin bilgeliği ile birlikte simya geçirir ve kişi kadim bilgeliği iliklerine kadar hissetmeye başlar. Rünosofi kendi içerisinde çok daha detaylı ve karmaşık bilgiler içerse de, bu makaleyi okuyacak kişiye burada yazan bilgiler pekala yetecektir. Rünlerin anlamlarını, nümerolojilerini elbette her yerden öğrenebilir. Ancak Rünosofi’nin esaslarını türkçe olarak burası dışında pek bir yerde bulamayacaktır. Bu nedenle bu makale çerçevesinde o tarz detaylara girmek yerine Rünosofiyi ve rünlerin kullanım alanına değinmek istedim. Rünik kehanete seste değinmediğim gibi burada da değinmeyeceğim. Basit bir yöntemdir ve tamamen açılar ve fırlatıldıktan sonra düştükleri yöne göre rünlerin anlamıyla senkron bir yorum yapılır. Genel manasıyla Rünosofi’nin Futhark kolu, yukarıda anlattıklarım kadardır.

Topluluğumuz hakkında bilgi almak için buraya tıklayın.

3 thoughts on “Rünosofi #1: Futhark

  1. Adrahil says:

    Elinize sağlık, gerçekten çok harika ve bilgilendirici bir yazı olmuş. Yeni yazılarınızı beklemekteyim.

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.