Spiritüel Semboller ve Anlamları

Çoğu kişinin yanlış bildiği semboller ve bu sembollere çoğu zaman ön yargılı yaklaşan kişiler çok fazla. Ben de bu yanlışları düzeltmek için bir yazı yazmanın mantıklı olduğunu düşündüm. Öncelikle herkesin kendi manevi değeri olan kutsal semboller bulunuyor ve bunların sadece bir şekil olduğunu bir işe yaramadığını düşünüyoruz, ne yazık ki durum böyle değil “O sadece bir şekil.” dediğiniz semboller koruma, büyülerde vb. alanlarda kullanılabilir. Bazı semboller olumlu olsa da tamamen olumsuz olan semboller de mevcuttur. Gelelim o herkesin günlük hayatında, sosyal medyada, makale okurken, kolyelerde, yüzüklerin üstünde gördüğü sembollerin anlamlarına bakmaya.

Boynuzlu Tanrı

Doğa, saldırganlık, bitki örtüsü, doğurganlık, cinsellik, yaşam döngüsü tanrısı olarak kabul edilen Wiccan tanrısının sembolik bir temsilcisidir. Wiccan Boynuzlu Tanrı sembolü, ilahiliğin erkeksi yönünü veya Tanrı’nın erkek enerjisini temsil etmek için kullanılır Boynuzlu tanrının bir temsili, bir dairenin üzerindeki bir eğridir. Boynuzlar erkek erkekliğini ve ruhsal gücü simgelemektedir. Aynı zamanda tanrıçalarla ilişkilendirilen hilal ayı temsil eder.

Pentacle (Beş Köşeli Yıldız)

Bir daire içinde beş köşeli dik yıldız, Beyaz büyüyü ve iyiliği sembolize eder. beş köşeli yıldız yani pentacle, aklın ve aklın temsilcisidir, aynı zamanda Dünya’nın dişil unsurunu da temsil eder ve bizi bütün yapan Ruh’u Dünya’ya getirme yeteneği ile eşittir, çoğu zaman beş köşeli yıldız tılsım olarak kullanılır.
beş köşeli yıldız, toprak, hava, ateş, ruh ve su olmak üzere beş elementi temsil eder.Beş köşeli yıldızı çevreleyen daire, birlikte çalışan bu unsurları simgeliyordu ayrıca denge ve uyumu temsil eder.

Pentagram

Bir daire içinde beş köşeli dik yıldız, Beyaz büyüyü ve iyiliği sembolize eder. Beş köşeli yıldız yani pentacle, aklın ve aklın temsilcisidir, aynı zamanda Dünya’nın dişil unsurunu da temsil eder ve bizi bütün yapan Ruh’u Dünya’ya getirme yeteneği ile eşittir, çoğu zaman beş köşeli yıldız tılsım olarak kullanılır.
beş köşeli yıldız, toprak, hava, ateş, ruh ve su olmak üzere beş elementi temsil eder. Beş köşeli yıldızı çevreleyen daire, birlikte çalışan bu unsurları simgeliyordu ayrıca denge ve uyumu temsil eder.

Baphomet Pentagramı

Baphomet Pentagram, Şeytan Kilisesi’nin resmi, uzun süredir telif hakkıyla korunan sembolüdür. 1966’ya kadar oluşmayan Kilise’den önce benzer görüntüler mevcut olsa da, bu kesin görüntü nispeten yeni bir yapıya sahiptir. İbranice harfleriyle çevrili ters bir pentagram üzerine yerleştirilmiş bir keçi kafasından oluşmaktadır.

Davud Yıldızı

Ateş ve su üçgenleri birleştiğinde, güçlü bir denge ve ilahi birlik sembolü oluşturur. Batı geleneğinde buna Süleyman’ın Mührü denir ve hava ve toprak sembolleri bu semboldeki su ve ateşin uzlaştırılmasından türetilir. Heksagram Hinduizm ve Budizm’de de aynı anlama sahiptir, burada aynı zamanda ilahi birliği veya erkek ve dişi enerjilerin mükemmel dengesini temsil eder. Kabalistik olarak, İbrani geleneğinde dirilişin ve bütünlüğün işaretidir.

Yukarı Bakan Üçgen

Yukarı doğru hareket eden üçgene bazen bıçak denir (birçok ritüel büyü operasyonunda törensel olarak kadeh ve bıçak figürü olarak kullanılır). Özlemin veya yükselmenin, erkek kuvvetinin ve ateşin sembolüdür. Üçgen aspirasyonu, yükselen gücü ve erkek prensibi temsil eder.

Aşağı Bakan Üçgen

Aşağı bakan üçgen bazen kadeh olarak adlandırılır. Suyun (aşağı doğru baktığı için), cennetin lütfu ve rahmin sembolüdür, tanrıçanın cinsel organını temsil eden kadın ilahiyatının en eski sembollerinden birisidir.

Ankh

Yaşam anahtari, doğumu, yaratıcılığı, yeni yaşamı, nimetleri, ve nilin anahtarı olarak anılan bu sembol antik Mısır’da sonsuz yaşamı temsil etmektedir. Hem Fiziksel hem de Ebedi yaşamın temsili. İlk kez Afrikalılar tarafından Eski Mısır’da yaratılan güçlü bir sembol olan orijinal haç olarak bilinir. Ayrıca dişil enerjiyi de temsil eder.
Ankh, yaşamı yeniden canlandırdığına inanılan su, hava, güneş ve ankh’ı taşıyan tanrılarla ilişkilidir.

Yin-Yang

Yin-yang, chi olarak bilinen karşıt fakat tamamlayıcı ve birbirine bağlı güçlerin büyük bir dengesini temsil eder.

Yin, dünyanın enerjisini ve dişil enerjisini temsil etmektedir. Karanlığa ve aya bağlıdır. Dişil enerjiyi temsil ettiği gibi kadınların 28 günlük adet sürecini de etkilemiştir hatta ayın döngüsü ile de ilişkilidir ayın döngüsü 28 gündür. Yang ile birleştiği zaman yaşamı temsil eder. yin kış mevsimi ile ilişkilendiriliken yang yazdır. Yang, eril enerjiyi yönetir ve güneşi temsil eder. bazı yin-yang örnekleri vardır mesela; karanlık aydınlık, mıknatıslar, Doğa elementler vb.

Yıldız ve Hilal

ay tanrısı sin ve tanrıça İştar’ın temsili olarak bulunan bu sembol, Osmanlı imparatorluğu’nun sembolü olarak da kullanılmıştır şimdi ki zamanda ise de İslami yansıtan bir semboldür.

Haç

Haç işareti Katolikler tarafından binlerce yıldır kullanılmaktadır. İlk kilisedeki kökleri, dua yoluyla kutsama ve kabul etme niyetini belirtmek için nesilden nesile aktarılmıştır.
Hıristiyan dininde dikey eksenin ruhsal, pozitif, semavi ve erkeği sembolize ettiğine, yatay eksenin ise negatif, rasyonel, dünyevi ve dişi olduğuna inanılır.

Triquetra

 “üç köşeli” anlamına gelir ve sembol, birbirine geçmiş üç yaydan oluşur. Birlik, korunma, sonsuz yaşamı gibi birçok şeyi temsil etmektedir ayrıca kelt sembolünü temsil eder.  500’lü yıllarına kadar inmektedir genelde kadınları sembol eder ayrıca üçlü tanrıçayı ( kız- kadın – koca ) simgelemek için kullanırdı. Korunma runesi olarak bilinir.

Üçlü Ay

Üçlü tanrıça sembolü olarak da adlandırılan üçlü ay sembolü, dolunayı çevreleyen iki hilal ile temsil edilir. Sembolün sol tarafında büyüyen bir ay, merkezde dolunay, sağ tarafında ise azalan bir ay bulunur. Ayrıca doğum, yaşam, ölüm ve yeniden doğuşun sonsuz döngüsünü de sembolize eder.
Bakire, anne, kocakarı sırasıyla bu anlamlarına gelir. kadın bedeni 28 günlük döngüye karşılık gelmekte dişil enerjiyi de temsil eder.

• Bakire: gençliği, saflığı, zevk, yeni başlangıçlar, özgürlüğün, ve masumiyetin sembolüdür.

• Anne: dolunayı temsile eder. Sevgiyi, doğurganlığı, olgunluğu, cinselliği, bolluğu, yaratıcılığı, gelişmeyi ve büyümeyi temsil eder.

• Kocakarı: Bilge kadın olarak bilinir. Cesaret, bağımsızlık, özgürlük, cinsellik, doğurganlık, yaratıcı enerjiyi ayrıca hayatın inişli çıkışlı yaşayarak toplanan bilgeliği temsil eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.