Satanik Nikâh ve Yeni Doğan Töreni

Kimilerine göre sevginin, mutluluğunun hedefi, kimine göre insanın özgürlüğünün, ayaklarına prangalar vurmak olan evlilik, medeniyetin ilk çağlarından beri süregelen bir tarih, her dönemde her topluluğun, geleneklerine göre şekil aldı ve gereksiz bir şekilde kutsallaştırıldı. Bu olay sadece iki varlığın, hayatlarını birleştirmesinin sembolü olma adına, törenle kutlanmalıdır. Örneğin, sümerde yaygın olarak kadınlar, tanrıların elçileri ile birlikte tapınaklar da yaşarlardı. Babilde yılın bazı dönemlerinde, babalar kızlarını alıp sorumlu memurlarla büyük çarşılarda gezerlerdi. Evlenmek isteyen erkeklerde, bu alanlarda toplanırlar ve iki tarafta kendilerine uygun, eş adayını ararlardı. Sonrasında evliliğin kanuni tarafına geçilir, sonrasında törenler düzenlenirdi. Bilinen en eski evlilik sözleşmesi, ortalama 2500 yıl önce bir papirüse demotik yazıyla yazılmış olarak bulunmuştur. İki taraf için bir takım kurallar, maddeler ve çiftin imzaları vardır. Papirüsün, arkasında da şahitlik edenlerin imzaları görülmüştür. Bu sözleşmeler, antik mısırın son hanedanları zamanında ortaya çıkmıştır. … Continue readingSatanik Nikâh ve Yeni Doğan Töreni

Azletme Çalışmaları

Herhangi bir enerji türünü bedenden ve ruhtan uzaklaştırmak, depose etmek ve seyreltmek eylemine verilen isimdir. Arınmanın birçok yöntemi vardır.

Negatif bir olay yaşadığımız günlerde, bir büyüye maruz kaldığımızda veya negatif bir çalışma yaptığımızda birazdan bahsedeceğim çalışma yöntemlerini kullanarak negatif enerji ile birlikte kötü duygu ve düşüncelerinizden kurtulduğunuzu düşünerek bunları da bedeninizden uzaklaştırabilirsiniz. … Continue readingAzletme Çalışmaları