Esoteric Guide Nedir?

Esoteric Guide Nedir?

Esoteric Guide bir yıla aşkın süredir var olan ve Türk Milletini, Ezoterizm yolunda bilinçlendirmek, ışık tutmak amacı güden, kâr amacı gütmeyen topluluktur. Esoteric Guide, Türkiye çapındaki yüzlerce öğrencinin birçok çeşitli hareketinden oluşmaktadır. Her öğrenci kendi kişisel koşullarına ve yeteneklerine göre kendi yolunu ve yoğunluğunu seçer. Esoteric Guide kesinlikle din, ırk, dil, v.b. bir ayırım gözetmez.

Finansman

Esoteric Guide, Ezoterizm bilgeliğini paylaşmak üzere kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur. Bağımsızlığını ve niyetlerin saflığını koruyabilmek için Esoteric Guide hiçbir oluşum tarafından desteklenmemektedir, fonlanmamaktadır yada hiçbir yere bağlı değildir.

Ezoterizm Nedir?

Ezoterizm “sadece belli sayıda insanlara açıklanan halkın düzeyine inmeyen ya da inmemesi gereken doktrine“ denir. Ezoterik doktrin “insanlara sözlü olarak aktarılan tüm bilgi ve öğretilere“ denir (Petit Robert) “Yalnız vakıf olanlara öğretilen || Vakıf olmayanlarca anlaşılmayan bilgi ve ya eserler için kullanılır. Ezoterizm (içe yönelik anlam/ileti), asıl olarak belirli kişilerin içselliği ile sınırlandırılmış felsefî öğretilerdir. Bu öğretiler herkes tarafından bilinen egzoterik (dışa dönük anlam/ileti) öğretiler değil, tam tersine belirli kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı öğretilerdir. Diğer anlamı ise içsel, tinsel farkındalığa sebep olan, Mistisizm ile eşanlamlı kabul edilen önemli ve kesin bilgilerdir. Ayrıca Ezoterizm geniş, farklı öğreti ve pratik yelpazesine sahip olan bir akımdır.